strawberryLogostrawberryLogo
Jäsenyys

Henkilötietojen käsitteleminen

Norja

SEB Kort käsittelee tili- ja henkilötietoja Personopplysningsloven (henkilötietolain) ja rahoituslaitosten luottamuksellisuusvelvollisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti sekä kansainvälisten maksuverkkojen erityissääntöjen mukaisesti.

Täyttääksemme näistä säännöistä johtuvat vaatimukset ja koska haluamme suojella sinua asiakkaana tietojen luvattomalta käytöltä, olemme ottaneet käyttöön useita erilaisia turvatoimenpiteitä, jotta asiattomilla henkilöillä ei ole pääsyä tietoihin, joita meillä on sinusta asiakkaana. Lisäksi tietoja sinusta ja asiakassuhteestasi käsittelevät ainoastaan ne työntekijämme, jotka tarvitsevat virallisesti pääsyn rekisteröityihin tietoihin.

Personopplysningsloven § 18, (henkilötietolain 18. §:n) mukaan sinulla asiakkaana on oikeus vaatia pääsy niihin henkilötietoihin, joita me yrityksenä olemme tallentaneet sinusta. Säännöksen mukaan voit myös pyytää tietoja siitä, kuinka monta sähköistä hakua ja minä ajankohtina SEB Kort on tehnyt tiliäsi koskien viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Jos haluat tarkastaa mitä tietoja sinusta on rekisteröity tai kuinka monta sähköistä merkintää tiliäsi koskien on tehty, saat tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön siitä yritykselle SEB Kort.

Yritys tulee omasta aloitteestaan tarkastamaan säännöllisesti, että työntekijät, tietojenkäsittelijät ja muut, jotka hoitavat tehtäviä yhtiön puolesta, ovat oikeutettuja käyttämään rekisteröityjä tietoja. Jos sinulla asiakkaana on annettujen tietojen mukaan syytä epäillä, että henkilöillä, joilla ei ole virallista tarvetta saada pääsyä sinusta rekisteröityihin tietoihin, on ollut pääsy niihin, voit pyytää yritystä suorittamaan sisäisen tutkimuksen vahvistaakseen tai kiistääkseen epäilyn. Tällaisen pyynnön tulee olla kirjallinen ja perusteltu. Sisäisen tutkimuksen tekee yrityksen Compliance Officer (vastaava toimihenkilö) ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan Datatilsynetille (tarkastusyksikkö).


Jos sinä asiakkaana olet sitä mieltä, että on olemassa erityisiä syitä siihen, että ainoastaan rajoitettu määrä työntekijöitä tarvitsee pääsyn henkilötietoihisi, voit lähettää hakemuksen tilillesi ja henkilötiedoillesi asetettavista erityisistä käyttörajoituksista. Sisäinen ryhmä arvioi sitten, onko tietojesi käyttörajoituksiin perusteita. On huomattava, että kriteerit tällaisten rajoitusten määrittämiseksi ovat tiukat. Tiliin ja henkilötietoihin pääsyn rajoittamisen haittapuoli on se, että joskus tietojesi saatavuus voi olla rajoitettua tai joudut odottamaan vastausta pitempään, kun otat yhteyttä meihin.


Tilin ja henkilötietojen käsittely, mukaan luettuna luovuttaminen, on välttämätöntä, jotta sinä asiakkaana voisit hyödyntää korttiasi ja jotta SEB Kort voisi täyttää korttisopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tällainen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan, jos luovuttamiseen on olemassa oikeudellinen perusta, vrt. Personopplysningsloven § 8 (Henkilötietolaki 8 §). Lisäksi yritys varmistaa, että tietojen vastaanottaja käsittelee niitä tyydyttävällä tavalla.


Tili- ja henkilötiedot tulee yleensä poistaa, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeellista. SEB Kort tallentaa kuitenkin nämä tiedot seuraavien lakien mukaan: Personopplysningsloven (henkilötietolaki), Bokføringsloven (kirjanpitolaki) ja Hvitvaskingsloven (rahanpesulaki).

Ruotsi

Henkilötietoja, jotka annetaan hakemuksessa/sopimuksessa tai jotka muuten rekisteröidään toimeksiannon valmistelun tai hallinnoinnin yhteydessä (esimerkiksi luottotietotoiminta, liiketoiminnan arviointi ja tiedot kortin käytöstä), käsittelee SEB Kort Bank AB kyseessä olevan tehtävän täyttämiseksi. Tietojen käsittely tapahtuu myös sen vuoksi, että SEB Kort Bank AB voi täyttää lain mukaiset velvoitteensa.

Henkilötiedot voivat myös olla perustana SEB Kort Bank AB:n markkina- ja asiakasanalyyseille, liiketoimien ja menetelmien kehittämiselle sekä tilastoille ja riskienhallinnalle, esimerkiksi riskien laskentamalleissa, joita SEB-konserni käyttää täyttääkseen vakavaraisuussäännöt. SEB Kort Bank AB voi myös käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, jos suoramarkkinointikieltoa ei ole pyydetty.

Hyvän asiakas- ja rekisteripalvelun ylläpitämiseksi SEB Kort Bank AB voi täydentää henkilötietoja hankkimalla tietoja yksityisistä ja julkisista rekistereistä, esimerkiksi osoitetietojen päivittämiseksi valtion henkilö- ja osoiterekisteristä, Spar (Ruotsi).

Henkilötietoja voidaan tiettyjä tarkoituksia varten – voimassa olevia salassapitosääntöjä noudattaen – joskus luovuttaa SEB-konsernin yrityksille tai yritykselle, joiden kanssa SEB-konserni tekee yhteistyötä. Joissakin tapauksissa SEB Kort Bank AB on myös velvollinen lain mukaan luovuttamaan tietoja esimerkiksi seuraaville viranomaisille: Finansinspektionen (Ruotsin rahoitustarkastusviranomainen) Skatteverket (Ruotsin verovirasto) ja Försäkringskassan (Ruotsin sosiaalivakuutusvirasto).

Tilinhaltijat, jotka haluavat tietoja siitä, mitä tietoja SEB Kort Bank AB käsittelee, voivat jättää tai lähettää kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön tästä osoitteeseen SEB Kort Bank AB, PUL, 106 40 Stockholm. Samaan osoitteeseen voi tilinhaltija myös ilmoittaa, mikäli hän ei halua suoramainontapostia yritykseltä SEB Kort Bank AB tai pyytää, että SEB Kort Bank AB poistaa tai korjaa tietoja, jotka ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Onko asiasi kiireellinen?

Soita meille numeroon: +46 771 666 700

Ma-pe

09:00 - 21:00

La

10:00 - 18:00

Su ja juhlapyhät

Suljettu


Ota meihin yhteyttä